Jak sprawić, by produkty i usługi Twojej firmy były bardziej przyjazne dla środowiska

Firmy oferujące produkty i usługi przyjazne dla środowiska wyróżniają się na rynku. Należy więc zmniejszyć oddziaływanie na środowisko, co pozwoli zwiększyć sprzedaż i przyspieszy rozwój firmy.

Wprowadzenie

Opracowanie bardziej ekologicznych produktów lub usług pozwala firmie zmniejszyć oddziaływanie na środowisko. Jest także ważne z punktu widzenia biznesu – daje lepsze możliwości marketingowe, chroni firmę przed skutkami przyszłych zmian cen energii i kosztów surowców.

Aby produkty stały się bardziej ekologiczne, należy uwzględnić nie tylko to, co dzieje się we własnej firmie. Czasami większość oddziaływania na środowisko, związanego z Twoimi produktami/usługami ma miejsce przed przejściem lub po przejściu przez Twoją firmę - na przykład podczas przetwarzania i transportu surowców lub podczas użytkowania produktu (patrz: rysunek poniżej). Takie oddziaływania mogą mieć wpływ na cenę produktów/usług lub na chęć ich zakupu w przypadku wzrostu cen energii.

 

 

Chociaż oddziaływania te mogą pozostawać poza Twoją bezpośrednią kontrolą, nie należy ich ignorować. Dlatego też starając się zmniejszyć wpływ produktów lub usług na środowisko trzeba uwzględnić cały cykl ich życia.

Podstawowe zalecenia

 

 1. Materiały
  Tam, gdzie to możliwe zmniejszaj zużycie surowców i staraj się znaleźć urowce bardziej przyjazne dla środowiska.
   
 2. Przetwarzanie ​​​​​​
  Tam, gdzie to możliwe zmień proces produkcyjny w sposób zmniejszający zużycie energii i wody. Uprościć projekt opakowania produktu, aby zużywać mniej materiału. Odzyskuj odpady z procesów produkcyjnych, jeśli to możliwe.
   
 3. Sprzedaż detaliczna
  W miarę możliwości zmień projekt opakowania. Zastanów się, czy Twoje produkty mogą być sprzedawane w opakowaniu bardziej przyjaznym dla środowiska.
   
 4. Wykorzystanie produktów
  Zawsze bierz pod uwagę cały cykl życia produktu. Czy można ten cykl przedłużyć, czyniąc produkt łatwiejszym do naprawienia? Czy można wydłużyć żywotność jego wymiennych części? Czy można zmniejszyć zużycie energii podczas eksploatacji dzięki poprawie efektywności energetycznej?
   
 5. Zakończenie cyklu życia produktu
 • Ponowne użycie: staraj się, aby produkt mógł być ponownie wykorzystany.
 • Recykling: zaprojektuj produkt i jego opakowanie tak, aby w jak największym stopniu mogły być poddane recyklingowi
 • Utylizacja: zminimalizuj opakowanie, zwłaszcza jeżeli nie można go poddać recyklingowi.
   

Utylizacja: zminimalizuj opakowanie, zwłaszcza jeżeli nie można go poddać recyklingowi

 

Dodatkowe informacje


Podejmując działania pamiętaj, że produkty ekologiczne:

 • są energooszczędne, a niektóre z nich mogą wykorzystywać odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna,
   
 • przy ich produkcji emisja dwutlenku węgla jest niższa (tj. są wykonane z materiałów, które są mniej energochłonne w obróbce),
   
 • mają mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu z innymi podobnymi produktami - na przykład proszek piorący w niższych temperaturach wymaga mniejszego zużycia energii,
   
 • są wykonane z mniej szkodliwych dla środowiska materiałów,
   
 • są łatwe do recyklingu lub są wykonane z materiałów odzyskanych w procesie recyklingu.
   

W przypadku usług sprawa jest trudniejsza do opisania, ale przykładami mogą być:
 

 • „ekologiczne wakacje” z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu i przyjaznych dla środowiska obiektów noclegowych,
   
 • „ekologiczne imprezy” w energooszczędnych obiektach, z ograniczeniem ilości odpadów i żywnością produkowaną w sposób niskoemisyjny,
   
 • ekologiczne firmy kurierskie, korzystające z pojazdów elektrycznych/hybrydowych i prowadzące zbiorowe przewozy przesyłek, aby zaoszczędzić energię.
   


Zaangażuj cały łańcuch dostaw
 


Aby zmniejszyć oddziaływanie produktów lub usług na środowisko, łatwiejsze wydaje się zaangażowanie w działania ekologiczne obecnych dostawców, a nie wyszukiwanie nowych. Jeżeli firma ma wielu dostawców, pierwszym krokiem jest określenie podmiotów odpowiedzialnych za największe emisje dwutlenku węgla. Można je zachęcić do bliższej współpracy na rzecz zmniejszenia emisji, pomóc określić i wyeliminować działania nieekologiczne, a tym samym zmniejszyć koszty. Może to również zapobiec podwyżkom cen ze strony dostawców w przyszłości.
 


Ceny energii
 

 

Tworzenie bardziej ekologicznych produktów lub usług ma też sens ekonomiczny. Ceny energii (gazu i energii elektrycznej) w ciągu ostatnich 10 lat stale rosły. Łańcuchy dostaw wytwarzające duże ilości dwutlenku węgla będą coraz bardziej kosztowne z powodu nowych przepisów prawnych. W efekcie stworzenie bardziej ekologicznego produktu/usługi, których wytworzenie wymaga mniejszej ilości energii, pozwala uniknąć skutków wzrostu cen energii w przyszłości.


Informuj o swoich osiągnięciach
 


Twoja firma, produkty i usługi mogą wyróżnić się spośród konkurencji dzięki temu, że ich ekologiczny charakter będzie potwierdzony odpowiednimi świadectwami. Zastanów się, jak wykorzystać swoje osiągnięcia na rzecz środowiska w informacji zewnętrznej i podczas przetargów. Możesz to zrobić poprzez uzyskanie odpowiedniej akredytacji lub certyfikatu. Zwróć się do ekspertów START2ACT o poradę

Narzędzia i zasoby

 • Energia0
  Sustainable development (construction, environmental protection, industry, thermo-modernization), news, law, energy efficiency (technologies, energy use, low carbon economy)
 • GRAMwZIELONE
  News, research articles, technical innovations, stock quotes, the database products and companies, online training
 • SUNNY PORTAL
  Sunny Design Web - designing PV plants tool, PV system monitoring, the community portal for private PV
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
Porada dnia
Niech zużycie energii stanie się tematem codziennych rozmów, podobnie jak zwolnienia chorobowe czy jakość produktów.

Czy była przydatna?