Porada dnia
Nie drukuj niepotrzebnie protokołów, sprawozdań i raportów.

Czy była przydatna?