Podziel się swoimi doświadczeniami: promowanie dbałości o środowisko

Wykazanie dbałości o środowisko daje wymierne efekty biznesowe.

Wprowadzenie

Informuj o swojej dbałości o środowisko, aby:
 

 • poprawić wizerunek firmy,
 • zwiększyć zainteresowanie i lojalność klientów,
 • potwierdzić spełnienie norm dotyczących środowiska, wymaganych przez klientów
 • wyróżnić firmę spośród konkurencji.
   

Klienci coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że ich decyzje o zakupach wpływają na środowisko, a także na sposoby działania dostawców. Informuj o swoich wysiłkach, aby stały się one źródłem przewagi konkurencyjnej Twojej firmy.

 

Podstawowe zalecenia

Poniżej wskazano cztery główne zasady informowania o dbałości o środowisko:
 

 • opisz swoje działania: informuj o tym, jakie działania podejmuje i planuje na przyszłość Twoja firma na rzecz ochrony środowiska
   
 • przedstaw swoją przewagę nad konkurencją w odniesieniu do środowiska: wyjaśnij, dzięki czemu produkty lub usługi Twojej firmy są bardziej przyjazne dla środowiska, najlepiej przedstawiając potwierdzenia wydane przez podmioty zewnętrzne
   
 • spełniaj powszechnie uznawane normy: rozważ ubieganie się o potwierdzenie zgodności z normami - zapewni to niezależne potwierdzenie, że Twoja firma je spełnia

Dodatkowe informacje


Opisz swoje działania
 


Informuj o swoich celach i osiągnięciach.  Jasno opisz je na stronie internetowej firmy oraz w innych materiałach, aby klienci wiedzieli, na czym polega troska firmy o środowisko. Aktualizuj informacje po osiągnięciu poszczególnych celów cząstkowych i opisuj swoje postępy w komunikatach prasowych lub na blogu.

Aby wyróżnić się spośród konkurencji, opracuj materiał przedstawiający zobowiązania i osiągnięcia firmy w dziedzinie ochrony środowiska, stanowiący niezbędny element informacji dla klientów.

Rozważ opublikowanie przez firmę polityki ochrony środowiska lub oświadczenia o poszanowaniu energii, aby jasno przedstawić cele i zasady firmy pracownikom i klientom. Przykładowe oświadczenie o poszanowaniu energii można znaleźć tutaj.
 


 Przedstaw swoją przewagę nad konkurencją w dziedzinie ochrony środowiska
 


Przyjrzyj się systemom certyfikacji. Zapoznaj się z programami certyfikacji produktów i usług, takimi jak oznakowanie ekologiczne. Posiadanie znaku ekologicznego to niezależne potwierdzenie, że Twoja firma troszczy się o środowisko i spełnienia wymagania w klientów, dostawców i inwestorów w tym zakresie.

Jeżeli uzyskasz oznakowanie ekologiczne, zamieść je na stronie internetowej oraz w innych materiałach marketingowych. Wiele systemów etykietowania ekologicznych produktów i usług zamieszcza ich listy w internecie, co pozwoli łatwiej znaleźć produkt Twojej firmy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.ecolabelindex.com/

 


Potwierdź, że spełniasz powszechnie uznawane normy
 


Gdy Twoja firma się rozwinie, rozważ uzyskanie zewnętrznego potwierdzenia swoich osiągnięć. Wiele firm ubiega się na przykład o normę ISO 50001 , potwierdzającą system zarządzania energią lub normę ISO 14001, potwierdzającą system zarządzania środowiskiem. Normy te dotyczą uwzględniania ryzyka dla środowiska naturalnego, zarządzania zużyciem energii i wody, a także gospodarki odpadami.

Uzyskanie tych powszechnie uznanych norm może zwiększyć sprzedaż i umożliwić stałą poprawę wyników firmy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.iso.org/iso/iso14000
 

Narzędzia i zasoby

 • Energia0
  Sustainable development (construction, environmental protection, industry, thermo-modernization), news, law, energy efficiency (technologies, energy use, low carbon economy)
 • GRAMwZIELONE
  News, research articles, technical innovations, stock quotes, the database products and companies, online training
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
Porada dnia
Nastaw komputery na tryb wstrzymania po 5 minutach braku aktywności. Tryb wstrzymania/hibernacji w komputerach pozwala na bardzo niskie zużycie energii, a we współczesnych komputerach powrót do stanu pracy trwa bardzo krótko.

Czy była przydatna?