The importance of energy efficiency in the buildings sector

Without action, energy demand in the building sector could increase 30% by 2060 - the same as all the energy used by households in the US, the EU & China in 2015. Learn more: http://bit.ly/2to62CGWithout action, energy demand in the building sector could increase 30% by 2060 - the same as all the energy used by households in the US, the EU & China in 2015. Learn more: http://bit.ly/2to62CG
Porada dnia
Zamierzając kupić nowe urządzenie myśl nie tylko o cenie zakupu, ale też o kosztach eksploatacji. Te drugie będą ponoszone przez następne 10-20 lat.

Czy była przydatna?