Mentoring for start-ups was held on May 9, 2019 in Sofia Tech Park

Mentoring for start-ups was held on May 9, 2019 in Sofia Tech Park

Mentoring for start-ups was held on May 9, 2019 in Sofia Tech Park. The event was organized by Sofia Energy Energy SOFENA and Energomonitor as part of the Start2ACT project.More than 25 representatives of the start-up business in Bulgaria took part in it. The participants were acquainted with the methods and actions of energy saving and with the way they can monitor and managing the energy costs in the office and at home. The event culminated in deliberative consultations and discussions.

Porada dnia
Sprawdź zużycie energii poza godzinami pracy, odczytując wskazanie miernika na koniec dnia i rano. Różnica to ilość energii elektrycznej zmarnowanej CODZIENNIE. Następnie znajdź jak najwięcej sposobów na to, by zminimalizować tę ilość.

Czy była przydatna?