Second START2ACT newsletter is out

Second START2ACT newsletter is out

Our second newsletter has been released!

What you can find in this issue:

  • START2ACT project updates
  • News
  • Milestones
  • New online tools
  • Upcoming activities

Don't miss out, read through the happenings of the past half year of START2ACT and stay up-to-date!

Porada dnia
Przejdź na LED!! Uzyskasz korzyści pod względem jakości światła, efektywności energetycznej, żywotności urządzeń, ceny, możliwości przygaszania i różnorodności!

Czy była przydatna?