O projekcie

Projekt START2ACT jest finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu jest pomoc młodym MŚP oraz firmom typu start-up w zmniejszeniu zużycia energii oraz obniżeniu kosztów. Aby to osiągnąć, proponujemy bezpłatne doradztwo i działania szkoleniowe w dziewięciu krajach europejskich:

Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Węgrzech, Polsce, Rumunii, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii.

W celu zwiększenia efektywności energetycznej w biurze poprzez zmianę behawioralną w projekcie START2ACT zajmiemy się sprzętem biurowym, którego zużycie energii rośnie w świecie biznesu najszybciej, zużywając 15% całkowitej energii wykorzystywanej w firmach. Ta liczba ma zaś wzrosnąć nawet do 30% w 2020 roku. Projekt START2ACT ma na celu zastosowanie w firmach wielu dostępnych już rozwiązań i narzędzi umożliwiających oszczędzanie energii, które nie są odpowiednio wykorzystywane ze względu na brak wiedzy dotyczącej ich praktycznego zastosowania lub niewystarczającego zaangażowania ludzi do zmiany zachowań w życiu codziennym. Ponadto działania projektu START2ACT mają zachęcić do wprowadzenia zakupów sprzętu biurowego w sposób zrównoważony, w tym wyposażenia siedziby (HVAC, oświetlenie, etc.) a także zakupu towarów i usług. Poprzez te działania START2ACT chce wprowadzić kulturę użytkowania energii w sposób zrównoważony w MŚP i firmach typu start-up.

Czy pracuje Pan/Pani w nowopowstałym MŚP lub firmie typu start-up w Europie? Firmy takie są podstawą gospodarki przyszłości! Program START2ACT zajmuje się wymianą wiedzy i know-how w zakresie energooszczędnych rozwiązań, angażujących młodych przedsiębiorców i pracowników w oszczędzanie energii. Zespół projektu START2ACT jest gotowy pomóc Państwu i Państwa firmie oszczędzać energię i pieniądze, a także osiągnąć przewagę konkurencyjną i dobrą reputację na rynku. Codzienne energooszczędne postępowanie, podejmowanie strategicznych decyzji i właściwe zarządzanie firmą to sposób na osiągnięcie celu.

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszych partnerach i działaniach?

Porada dnia
Oszczędzaj energię w swoim MŚP poprzez: zmianę nastawienia pracowników, zabezpieczenie układów sterowania ogrzewaniem, organizowanie konkursów.

Czy była przydatna?