Nasze działania

Chociaż firmy typu start-up oraz MŚP zużywają stosunkowo niewielkie ilości energii w pracy, zbiorowy wpływ na środowisko 20 milionów MŚP w Unii Europejskiej jest ogromny. W UE MŚP stanowią 64% całościowego oddziaływania na środowisko. W celu osiągnięcia celów 20-20-20 wyznaczonych przez UE niezbędne jest więc zaangażowanie MŚP i firm typu start-up. Oznacza to, że istnieje potencjał rynkowy dla prawie wszystkich przedsiębiorstw na wydajne pod względem kosztów zmniejszenie zużycia energii.

START2ACT dąży do uwolnienia potencjału oszczędności energii w europejskich MŚP i firmach typu start-up poprzez zmiany behawioralne. Oferując innowacyjne działania edukacyjne i szkoleniowe projekt START2ACT zmotywuje młodych przedsiębiorców i ich rozwijające się firmy, jak również właścicieli i pracowników MŚP do wdrożenia działań w zakresie efektywności energetycznej w swoich biurach.

Proszę zapoznać się z działaniami START2ACT i wybrać te, które najbardziej Panu/Pani odpowiadają!

Spotkanie poranne na temat efektywności energetycznejkliknij tutaj.

Szkolenia u klienta dla MŚP- kliknij tutaj.

Konsultacje na temat oszczędzania energii dla firm typu start-up - kliknij tutaj.

Zapytaj eksperta - kliknij tutaj.

Porada dnia
Mierz zużycie energii i oszczędności energetyczne - pokazuj wyniki.

Czy była przydatna?